İnşaat Demiri Magnetleri

İnşaat Demiri Magnetleri

Sıkıca bağlanmış inşaat demiri demetlerinin stok sahasında yerleşimi ve araç yüklemesi esnasında kullanılmaktadır.

Standart zincirli kaldırma operasyonlarına kıyasla bu tip manyetik sistemler tek bir operatör tarafından kullanılabilir özelliktedir. Vincin kumanda kontrol kabininden ya da uzaktan kumanda vasıtasıyla yükün yakalanması ve nakledilmesi sağlanır. İnşaat demiri demetlerini stok sahasında veya araç üzerinde yerleştirirken demetler arasında boşluk bırakmaya gerek olmadığı gibi taşıma operasyonu için ekstra bir sapan operatörüne de ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla sistem çok daha hızlı işler. Ayrıca mıknatıslı sistemler kullanıldığında, kancalı veya zincirli ekipmanların malzeme üzerinde neden olduğu hasarların (zedeleme, eğilme, bükülme vb.) önüne geçilmiş olur.

Kaldırılacak inşaat demiri demetlerinin uzunluğuna ve ağırlığına göre magnet sayısı ve magnetlerin manyetik gücü belirlenir. İhtiyaca göre 6 ila 24 metre arasındaki inşaat demiri demetleri için magnetli uygulamalar tasarlanabilir. Uygulama yeri ve konumuna göre kiriş sistemi sabit yada teleskopik olarak tercih edilir.

Ayrıca mıknatıslı sistemlerle birden fazla inşaat demiri demeti tek seferde kaldırılabilir. Üç - dört - beş bağ inşaat demiri demetinin aynı anda kaldırıldığı uygulamalar tasarlanabilir. Bu sayede zamandan tasarruf sağlanır. Kaldırılabilecek paket sayısı vincin kaldırma tonajına bağlıdır. Demir demetlerinin toplu halde kaldırılarak nakledilmesi depolanacak ortamdan maksimum seviyede fayda sağlanmasına izin verir. Bir kamyonun yükleme operasyonu aracın taşıma kapasitesine ve stok sahasının büyüklüğüne bağlı olarak kısa sürede tamamlanır.

İnşaat Demiri Magneti Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Uygulama bilgileri (haddahene, stok sahası, kamyon yükleme ve boşaltma)
  • Bağ çapı maksimum değeri (Ø250 - Ø300 mm gibi)
  • İnşaat demiri demetlerinin minimum ve maksimum uzunlukları,
  • Tek seferde kaldırılmak istenen demet adedi,
  • Operasyonda kullanılacak vincin kaldırma tonajı, araba sayısı ve arabalar arası mesafesi,
  • Kaldırılacak malzemelerin sıcaklık bilgisi,
  • İnşaat demetleri üzerindeki bağ şeritlerinin sayısı ve birbirleri arasındaki mesafe.